Cha-Cha

cha-cha_d-ryhma.jpg    * nuorin latinalaistanssi
    * Amerikasta, 1950-luvulta
    * rytmi mambosta
    * tanssi kehitetty jivestä

Cha-Cha on rytmillisesti uusin latinalaistanssi. 1950-luvun mambomusiikki kehittyi edelleen ja Amerikassa käytettiin kolmea eri rytmityyliä soitettaessa mamboa. Näistä ns. trible-mambo on cha-chan perusrytmi: viisi liikettä tahtia kohti. Itse liikkeet kehitettiin jivestä. Alkuun painotettiin rytmitystä 1-2-cha-cha-cha. Pian kuitenkin todettiin, että näin jäi olennainen tahtiosa painottamatta ja aitojen kuubalaisten muusikkojen rytmitys 1-2-3-cha-cha hyväksyttiin ainoaksi oikeaksi.