Yleistä

 

Tanssiurheilun määritelmä ja lajit 

Tanssiurheilulla tarkoitetaan näissä säännöissä kansainvälisten määritelmien mukaisesti International DanceSport Federationin (IDSF) vakiotanssien ja latinalaistanssien sekä World Rock'n'Roll Confederationin (WRRC) rock’n’swing-tanssien ja discotanssien harrastamista.

Kun tanssiurheilua harrastetaan kilpailumielessä, käytetään siitä myös nimitystä kilpatanssiurheilu, lyhyesti kilpatanssi.

Kansainväliset lajiliitot
IDSF
, Vakio- ja latinalaistanssit: 

  Vakiotanssit: valssi, tango, wienin valssi, foxtrot, quickstep
  Latinalaistanssit: samba, cha cha, rumba, paso doble, jive
  10-tanssi valssi: tango, wienin valssi, foxtrot, quickstep, samba, cha cha, rumba, paso doble, jive
  Joukkuetanssi: valssi, tango, wienin valssi, foxtrot, quickstep, samba, cha cha, rumba, paso doble, jive
 

WRRC, Rock’n’swing-tanssit:

  boogie woogie,
  bugg 
  lindy hop
  rock’n’roll
 
 Tanssiurheilun kilpailukausi on kalenterivuosi. 


Järjestöjen lyhenteet ja nimet

 IDSF - International DanceSport Federation
 WRRC - World Rock'n'Roll Confederation
 IPDSC - International Professional DanceSport Council
 WDC - World Dance Council
 IDO - International Dance Organisation
 UCWDC - United Country & Western Dance Council
 FISAF - Federation of International Sports Aerobics & Fitness
 SLU - Suomen Liikunta ja Urheilu                
 STUL - Suomen Tanssiurheiluliitto
 STOL - Suomen Tanssiopettajain Liitto
 FDO - Finnish Dance Organisation
 SUSEL - Suomen Seuratanssiliitto
 WADA - World Anti-Doping Agency 
 ADT - Suomen Antidopingtoimikunta
 KOK - Kansainvälinen Olympiakomitea
 IWGA - International World Games Association
 OK - Suomen Olympiakomitea
 TTK - Tanssin Tiedotuskeskus

 

Reilu Peli – liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet 

Kilpailutoiminnassa noudatetaan reilun pelin periaatetta, joka on määritelty kulloinkin voimassa olevassa Suomen Liikunta ja Urheilu ry:n julkaisussa Reilu peli – Suomalaisen liikunnan ja urheilun eettiset periaatteet.

Urheilun reilun pelin ja eettisten periaatteiden vastaista toimintaa on:
­ urheilulle vieraiden aineiden käyttö:
- huumeiden ja dopingaineiden käyttö tai käytön edistäminen
- julkinen häiritsevä esiintyminen alkoholin vaikutuksen alaisena
- tupakan ja tupakkatuotteiden käytön yhdistäminen urheilutilanteisiin
­ epäasiallinen käyttäytyminen kilpailu- ja harjoitustilanteessa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta
­ väkivalta, törkeä kielenkäyttö ja epäasiallinen arvostelu, tuomarin harhautus, sääntökikkailu tai muu epäasiallinen käyttäytyminen.
­ urheiluhuijaus:
- kilpailutilan tai -välineiden manipulointi
- tuloksista etukäteen sopiminen
- väärässä ikäsarjassa tai väärällä henkilöllisyydellä kilpailuun osallistuminen
­ vedonlyönti:
- vedonlyönti omasta kilpailusta
­ sukupuolinen häirintä
­ lahjonta:
- tuomareiden, kilpakumppaneiden, valmentajien tai toimitsijoiden lahjominen tai sen yritys tuloksen manipuloimiseksi

Urheilun eettinen lähtökohta on, että urheilijat, joukkueet ja seurat pyrkivät kilpailutilantees-sa parhaaseen mahdolliseen suoritukseen.

Kilpailija tai joukkueeseen kuuluva henkilö, esimerkiksi valmentaja, huoltaja tai seurajohtaja ei saa itse tai edustajansa kautta lyödä vetoa omasta kilpailutapahtumasta. Rikkomuksesta seuraa kilpailusääntöjen kohdan 1.6 mukainen rangaistus.

Kilpailijat ja muut näiden sääntöjen piiriin kuuluvat henkilöt eivät saa toimia urheilun reilun pelin sääntöjen ja eettisten periaatteiden vastaisesti kilpailu- ja harjoitustilanteissa, varsinaisen kilpailutapahtuman ulkopuolella tai kilpailusta tehtyjen päätösten johdosta. Väkivallasta, törkeästä kielenkäytöstä, epäasiallisesta arvostelusta, toimihenkilöiden häirinnästä, epäurheilijamaisesta käytöksestä tai muusta reilun pelin sääntöjen vastaisesta toiminnasta seuraa kilpailusääntöjen kohdan 1.6 mukainen rangaistus.

 

lähde: Otteita STUL kilpailusäännöistä