Tanssiurheilukilpailut


Yleistä 
 
Sanalla kilpailu tarkoitetaan näissä säännöissä ainoastaan kohdassa 1.1 mainituissa tanssilajeissa järjestettyjä kilpailuja ja liiton myöntämiä erilliskilpailuja. Nimitystä tanssiurheilukilpailu ei saa käyttää muista tanssikilpailuista.


Kansainväliset kilpailut  

Kansainväliset kilpailut, joihin IDSF on myöntänyt luvan, käydään IDSF:n sääntöjen mukaisesti vastaavissa lajeissa. Jos kansainväliseen kilpailuun yhdistetään kansallisia luokkia, näitä luokkia koskevat ensisijaisesti STUL:n säännöt tai vaihtoehtoisesti liittohallituksen päätöksellä IDSF:n säännöt.


Suomenmestaruuskilpailut (SM)  

Suomenmestaruuskilpailuissa eli SM-kilpailuissa ratkaistaan vuosittain Suomen mestaruus seuraavissa lajeissa:
 – vakiotanssit
 – latinalaistanssit
 – 10-tanssi


SM-kilpailussa kilpaillaan avoimessa taitoluokassa.

Vakio- ja latinalaistansseissa voidaan lisäksi järjestää seurajoukkueiden SM-kilpailut. 


Grand Prix-kilpailut (GP)

Grand Prix -kilpailujen eli GP-kilpailujen perusteella laaditaan paremmuusjärjestys eli rankinglista seuraavissa lajeissa:
 – vakiotanssit
 – latinalaistanssit
 – 10-tanssi


GP-kilpailussa kilpaillaan avoimessa taitoluokassa.

Myös SM-kilpailut lasketaan GP-kilpailuiksi rankinglistoja laadittaessa.
 
SM-kilpailujen lisäksi vuodessa järjestetään enintään seitsemän (7) vakio- ja latinalaistanssien lajiryhmän GP-kilpailua kullekin GP-ikäsarjalle.

Vakio- ja latinalaistanssien GP-kilpailuista yksi (1) voi olla ennalta määrätty IDSF:n kilpailu.

Vakio- ja latinalaistanssien lajiryhmän GP-kilpailuista kaksi (2) toteutetaan hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaan vaihtoehtoisesti seuraavasti:
 – ennalta ilmoitettuina vakiotanssien ja latinalaistanssien kilpailuina, joista lasketaan myös 10-tanssin tulos
 – ikäsarjoittain kaikissa vuoden GP-kilpailutapahtumissa kiertävänä varsinaisena 10-tanssin kilpailuna vakio- ja latinalaistanssien kilpailujen joukossa
 – kokonaan erillisinä 10-tanssin GP-kilpailutapahtumina


Ikäkausimestaruuskilpailut (IKM)

Lajiryhmien ikäkausimestaruuskilpailuissa kilpaillaan avoimessa taitoluokassa kaikissa ikäsarjoissa.


Valtakunnalliset kilpailut

Valtakunnalliset kilpailut ovat nousupistekilpailuja, joissa kilpaillaan pääasiallisesti ylemmissä taitoluokissa D-A.


Aluekilpailut

Aluekilpailut ovat nousupistekilpailuja, joissa kilpaillaan pääasiallisesti alemmissa taitoluokissa E-B.


Seurakilpailut

Seurakilpailuissa kilpaillaan taitoluokissa F-E. Ne ovat nousupistekilpailuja, jos vähintään kolmen (3) seuran pareja osallistuu kilpailuun.

Erilliskilpailut (ek)

Erilliskilpailulla tarkoitetaan esimerkiksi yhden tanssin kilpailuja, tekniikkakilpailuja tai vastaavia. Erilliskilpailuissa voidaan poiketa yleisistä sääntömääräyksistä ja ne eivät ole pistekilpailuja.

 

lähde: Otteita STUL kilpailusäännöistä. Huom! tekstistä on poistettu Rock’n’swing-tansseja käsittelevä osuus