Ikäsarjat ja taitoluokat 

 

Yleistä  

Liittohallitus tai sen määräämä henkilö pitää kilpailusääntöjen mukaista kilpailijakortistoa, johon merkitään kilpailijan, parin tai ryhmän kokoonpano, ikäsarja, taitoluokka ja nousupisteet.

Liittohallituksella on oikeus anomuksesta suorittaa taitoluokan nostoja ja -laskuja. 
  
Kaikki kansalliset kilpailut, lukuun ottamatta erilliskilpailuja, ovat nousupistekilpailuja.


Ikäsarjat ja taitoluokat

Lapsi-, juniori- ja nuorisoikäsarjat määräytyvät parin vanhemman osapuolen mukaan ja pari kilpailee koko vuoden siinä ikäsarjassa, jonka ikäsarjaehdon parin vanhempi osapuoli täyttää kalenterivuoden aikana. Seniori-ikäsarjoissa tulee parin molempien osapuolien täyttää ikäsarjaehto kalenterivuoden aikana.

Ikäsarjaehto - Ikäsarja - Taitoluokat
 alle 10-vuotiaat Lapsi 1  F E - - - -
 10-11-vuotias Lapsi 2  F E D - - -
 12-13-vuotias Juniori 1  F E D C B -
 14-15-vuotias Juniori 2  F E D C B -
 16-18-vuotias Nuoriso  F E D C B A
 toinen vähintään 19 ja toinen vähintään 15 vuotta  Yleinen  F E D C B A
 35 vuotta täyttäneet Seniori 1  F E D C B A
 45 vuotta täyttäneet Seniori 2  F E D C B A
 55 vuotta täyttäneet Seniori 3  F E D C B A

Kun yleisen tai seniori-ikäsarjan pari täyttää seuraavan ikäsarjaehdon, parilla on oikeus jäädä tanssimaan entiseen ikäsarjaansa, ilmoitettuaan siitä vuosittain kirjallisesti liittoon.

Kilpailijat, parit tai ryhmät aloittavat uuden luokan nollapisteistä ja nousevat taitoluokasta toiseen saavutettuaan tarvittavat nousupisteet.

Luokkanousu:  Pari nousee seuraavaan taitoluokkaan;
 F => E edustusseuran ilmoituksella
 E => D saavutettuaan 50 nousupistettä
 D => C saavutettuaan 50 nousupistettä
 C => B saavutettuaan 50 nousupistettä
 B => A saavutettuaan 50 nousupistettä

Parinvaihtotilanteessa, vakio-ja latinalaistansseissa, uusi pariyhdistelmä saa valita taitoluokkansa siten, että ylin mahdollinen luokka on kumman tahansa osapuolen saavuttama ylin luokka ja alin mahdollinen luokka on uuden parin osapuolten aiemmin saavuttamien luokkien väliin jäävä keskimmäinen tai yhtä ylempi luokka. 
 
Jos jommankumman uuden parin osapuolen luokka muuttuu, uusi pari aloittaa nollasta nousupisteestä. Jos luokka ei muutu, nousupisteiksi lasketaan aiempien saavutettujen nousupisteiden keskiarvo. Uuden pariyhdistelmän muuttunut taitoluokka katsotaan parin osapuolten omaksi taitoluokaksi viiden (5) yhteisen kilpailun jälkeen.

Kun pari siirtyy vakio- ja latinalaistansseissa ikäsarjassa ylöspäin, parin saavuttama taitoluokka ja luokkanousupisteet säilyvät. 

Avoimella taitoluokalla tarkoitetaan kyseisen ikäsarjan kaikkien taitoluokkien yhdistelmää.

Yleisen ikäsarjan avointa taitoluokkaa kutsutaan championluokaksi vakio- ja latinalaistanssien SM- ja GP-kilpailuissa.

10-tanssin kilpailuissa pari tanssii ylimmän saavuttamansa luokan mukaisesti.


Luokkanousupisteet

Luokkanousupisteet merkitään vakio- ja latinalaistansseissa E-luokasta lähtien kilpailutulosten perusteella.
 
Pari saa jokaisesta tanssimastaan karsintakierroksesta yhden pisteen.

Käydystä loppukilpailuista saa sijoittumisen mukaan nousupisteitä seuraavasti:

  voittaja  1 piste enemmän kuin finaalissa on pareja
  toinen  1 piste vähemmän kuin finaalissa on pareja   
  kolmas  2 pistettä vähemmän kuin finaalissa on pareja
  neljäs  3 pistettä vähemmän kuin finaalissa on pareja
  viides  4 pistettä vähemmän kuin finaalissa on pareja
  kuudes  5 pistettä vähemmän kuin finaalissa on pareja

Jos finaalissa on seitsemän (7) paria niin seitsemäs (7) pari saa yhden pisteen ja muiden finalistien pisteet lasketaan kuin finaalissa olisi ollut kuusi (6) paria.

Nousupisteitä laskettaessa jätetään ulkomaisten parien sijoitukset huomiotta. Nousupisteet lasketaan suomalaisille pareille paremmuusjärjestyksessä huomioiden myös aiempien kierrosten ruksilistat.
 
Seniori 1- ja 2-ikäsarjojen D-luokan ja Seniori 3 -ikäsarjan E-luokan parin osallistuessa vakio-tai latinalaistansseissa yleisen ikäsarjan D- ja E-luokkaan, parin tulee itse ilmoittaa osallistumi-sestaan liittoon, jotta nousupisteet voidaan huomioida ja kirjata.

Kun luokkanousupisteet on kilpailijoiden osalta saavutettu, on kilpailijakortiston pitäjän välittömästi saatettava tämä ko. kilpailijoiden seuralle tiedoksi. Seuran on tämän ilmoituksen saatuaan ilmoitettava kilpailijat seuraavassa kilpailussa uuteen taitoluokkaan.

Vakio- ja latinalaistansseissa parin osallistuessa yhdistettyyn taitoluokkaan tai ylempään (lapsi 1, lapsi 2, juniori 1, juniori 2, nuoriso) tai alempaan (seniori 1, seniori 2, seniori 3) ikäsarjaan omassa taitoluokassaan, pisteet lasketaan kunkin parin omaan taitoluokkaan.


lähde: Otteita STUL kilpailusäännöistä. Huom! tekstistä on poistettu Rock’n’swing-tansseja käsittelevä osuus