Ilmoittautuminen

 

Kilpailuihin ilmoittautuminen  

Kilpailuihin ilmoittautumisen suorittaa kilpailijan, parin tai ryhmän seura. Tämän on tapahduttava kirjallisesti kilpailukutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä. Seura vastaa myös siitä, että kilpailijat ilmoitetaan kilpailuun liitolta seuralle ilmoitetun luokan mukaisesti. Viime kädessä kilpailupaikalla noudatetaan luokan määrittelyssä virallista ja päivitettyä kilpailijakortistosta tilattua tuloslaskennan tiedostoa. Järjestäjä voi harkintansa mukaan hyväksyä jälki-ilmoittautumisia, mutta ei ole siihen velvoitettu.

Mikäli kilpailunjärjestäjä kilpailukutsussaan hyväksyy kirjallisen ilmoittautumisen tai peruutuksen sähköpostilla tai muulla vastaavalla liiton hyväksymällä sähköisellä viestivälineellä, on järjestäjän kuitattava ilmoittautuminen tai peruutus vastaanotetuksi vastaamalla saatuun viestiin. Ilmoittautuminen on järjestäjää sitova vasta kun ilmoittautunut seura on vastaanottanut kuittausviestin, jolla se voi tarvittaessa osoittaa ilmoittautuneensa.

Ilmoittava seura vastaa siitä, että kaikki kilpailijat maksavat osallistumismaksun.

Poisjäännistä on esteen ilmaannuttua viipymättä ilmoitettava. Ilmoittamatta poisjääneistä kilpailijoista on järjestävällä seuralla oikeus periä kilpailukutsussa mainittu maksu ilmoittaneelta seuralta. Usein kilpailuista ilmoittamatta pois jääneet kilpailijat voidaan asettaa määräaikaiseen kilpailukieltoon.

Ilmoittava seura on velvollinen huolehtimaan siitä, että kaikilla sen kilpailuihin ilmoittamilla pareilla on voimassaoleva STUL:n kilpailulisenssi. Ulkomaisilla pareilla on oltava vastaava vakuutus. Vastuu vahinkotapahtumissa on ilmoittavalla seuralla, mikäli seuran kilpailuihin ilmoittamalla parilla ei ole voimassaolevaa lisenssiä tai vakuutusta.

Joukkuekilpailussa joukkueen osallistuminen ja kokoonpano ilmoitetaan kilpailukutsussa ilmoitettuun määräaikaan mennessä.

lähde: STUL kilpailusäännöt

 

 

Lisäohje Swivelin kilpatanssipareille tästä linkistä