Kilpailun kulku  

 

Kilpailuissa tanssit tanssitaan seuraavassa järjestyksessä:
- Vakiotanssit: valssi, tango, wienin valssi, foxtrot ja quickstep.
- Latinalaistanssit: samba, cha cha, rumba, paso doble ja jive.

Kilpailun aikataulu on laadittava siten, ettei varsinaisen loppukilpailuosuuden kesto ylitä neljää (4) tuntia.

Seuroille ennen kilpailua toimitetussa aikataulussa sekä kilpailupaikalla tulee olla näkyvissä mitkä tanssit tanssitaan karsintakierroksilla.

Ennen semifinaalia voidaan karsinnoissa jättää pois yksi vakio- ja latinalaistanssi, ei kuitenkaan sama tanssi.

Kussakin karsinnassa semifinaali mukaan lukien saa karsia enintään puolet pareista.

Kilpailunjohtajalla on oikeus päättää, montako paria pääsee jatkoon. Karsinnoissa eräjaot on tehtävä mahdollisimman samansuuruisiksi.

Kilpailunjohtajalla on oikeus ylittää aloittavien ja jatkoon pääsevien parien lukumäärä yhdellä parilla semifinaalissa ja karsintakierroksilla, jos muuten jouduttaisiin tanssittamaan ylimääräinen karsintakierros tilanteissa 96–48, 48–24, 24–12 ja 12–6. Jos ikäsarjaan / luokkaan osallistuu yli 96 paria, voidaan kilpailunjohtajan päätöksellä karsia siten, että karsitaan jokaisella kierroksella enintään puolet pareista, mutta semifinaalista finaaliin voidaan karsia enemmän kuin puolet, jos semifinaalissa on korkeintaan 15 paria.

Jos ikäsarjaan / luokkaan osallistuu yli 36 paria, voidaan kilpailunjohtajan päätöksellä tanssittaa ensimmäisen kierroksen jälkeen uusintakierros, jolla tanssivat kaikki ensimmäisellä kierroksella karsiutuneet parit. Ensimmäiseltä kierrokselta rastitaan jatkoon vain 4/5 kilpailunjohtajan päättämästä jatkoon pääsevien parien määrästä ja uusintakierroksella rastitaan jatkoon ensimmäisellä kierroksella karsiutuneiden parien joukosta toiselle kierrokselle loput 1/5 kilpailunjohtajan päättämästä jatkoon pääsevien parien määrästä.

Sekoitettuja eriä voidaan käyttää SM- ja GP-kilpailuissa lukuun ottamatta juniori-ikäsarjoja.

Karsintakilpailuissa kaikki kierrokset arvostellaan suljetusti.

SM- ja GP-kilpailun semifinaali voidaan tanssia kilpailunjohtajan päätöksellä kahdessa erässä. Jos tanssitaan kahdessa erässä, tanssitaan ensin yhdessä yksi minuutti kilpailunjohtajan valitsemaa esittelytanssia ja sen jälkeen kahdessa erässä sekoitetuin erin, paitsi juniori-ikäsarjoissa, joissa tanssitaan kiintein erin.

SM- ja GP-kilpailun finaali voidaan tanssia kilpailunjohtajan päätöksellä esittelytanssein. Esittelytanssit voidaan toteuttaa tanssimalla finaalin alussa pari kerrallaan 30 sekuntia toista IDSF:n vuosittain määräämistä soolotansseista, jonka kilpailunjohtaja valitsee. Vaihtoehtoisesti voidaan tanssia ensin pari kerrallaan 1 minuutti ensimmäistä IDSF:n vuosittain määräämistä soolotansseista, sitten kaikki yhdessä 1 minuutti samaa tanssia, tämän jälkeen kolme muuta tanssia normaalissa kilpailujärjestyksessä, sitten pari kerrallaan 1 minuutti toista IDSF:n vuosittain määräämistä soolotansseista ja lopuksi kaikki yhdessä 1 minuutti samaa tanssia.

Loppukilpailussa pareille annetaan sijaluvut, joista "l" on paras. Tuomari ei saa antaa samaa sijalukua kahdesti. Tulosten laskenta tapahtuu STUL:n skating-systeemin (liite 3) mukaisesti.

Loppukilpailuun ei tulisi osallistua enemmän kuin kuusi paria. Mikäli kilpailuun on ilmoittautunut vain seitsemän paria, voidaan se käydä suoraan loppukilpailuna.

Mikäli loppukilpailuun tulisi tasapisteiden vuoksi seitsemän paria, käydään loppukilpailu heidän kesken. Mikäli tasapisteiden vuoksi loppukilpailuun tulisi kahdeksan tai useampia pareja, on järjestettävä uusinta tasapisteissä olevien kesken. Tanssien määrän päättää kilpailunjohtaja ja tanssit on arvottava.

Loppukilpailussa käytetään suljettua arvostelua tai avoimia näyttöjä kierroksen lopussa.

Jos johonkin luokkaan on ilmoittautunut 1-2 paria, se voidaan tanssittaa erikseen arvostellen yhdessä jonkin toisen sopivan luokan kanssa.

Kilpailunjohtaja voi yhdistää ikäsarjan yhdessä arvosteltavaksi lapsista nuorisoon ylemmän ja senioreissa alemman ikäsarjan kanssa samassa taitoluokassa, jos siihen on ilmoittautunut 1-2 paria. Arvostelun yhdistämisestä tulee ilmoittaa seuroille lähetettävässä kilpailuaikataulussa. Jos tilanne syntyy poisjääntien vuoksi vasta kilpailupaikalla, tulee asiasta sopia kaikkien kyseisiin ikäsarjoihin osallistuvien parien kanssa. Mikäli vakio- ja latinalaistanssit arvostellaan erikseen ko. ikäsarjassa/luokassa, voidaan molempien tai vain toisen lajin arvostelu yhdistää.
 
Jos pari keskeyttää kilpailun sairauden tai tapaturman vuoksi, tulos kirjataan keskeytyshetkeen asti. Jos parin kilpailusuoritus hylätään, koko kilpailun tulos parin osalta mitätöidään.

Kilpailulajit ja tanssijärjestys    

A-, B- ja C-luokissa kilpaillaan vaihtoehtoisesti l) vakiotansseissa, 2) latinalaistansseissa ja 3) 10-tanssissa.

D- ja E-luokissa kilpaillaan vakio- ja latinalaistanssit yhdessä lukuunottamatta seniori 1- ja seniori 2 -ikäsarjojen D-luokkaa sekä seniori 3 -ikäsarjan E- ja D-luokkaa.

Seniori 1- ja seniori 2 -ikäsarjojen D-luokassa tanssitaan vaihtoehtoisesti l) vakiotanssit, 2) latinalaistanssit tai 3) vakio- ja latinalaistanssit D-luokkien tanssien mukaan.
Seniori 3-ikäsarjan E- ja D-luokassa tanssitaan vaihtoehtoisesti l) vakiotanssit, 2) latinalaistanssit tai 3) vakio- ja latinalaistanssit E- ja D-luokkien tanssien mukaan.

A- ja B-luokissa tanssitaan kaikki vakio- ja latinalaistanssit vapain kuvioin, mutta C-luokassa sallituin kuvioin (liite 1).

D-luokassa tanssitaan vakiotansseista valssi, tango, foxtrot ja quicksep ja latinalaistansseista samba, cha cha, rumba ja jive sallituin kuvioin (liite 1).

E-luokassa tanssitaan vakiotansseista valssi, tango ja quickstep ja latinalaistansseista samba, cha cha ja jive sallituin kuvioin (liite 1).

F-luokassa tanssitaan vakiotansseista valssi ja quickstep ja latinalaistansseista cha cha ja jive sallituin kuvioin (liite 1).

Nostot ovat kiellettyjä. Nostoksi luetaan jokainen liike, jonka aikana partnerin avustamana tai tukemana tanssijan molemmat jalat ovat ilmassa.

Kilpailun musiikki  

Musiikin tulee tempoltaan olla kansainvälisesti käytettyä. Kansainväliset tahtiluvut minuuttia kohden ovat seuraavat:

 Valssi   28-30 tahtia/min
 Tango   31-33  "
 Wienin valssi  58-60  "
 Foxtrot   28-30  "
 Quickstep  50-52  "

 Samba   50-52  "
 Cha-Cha  30-32  "
 Rumba   25-27  "
 Paso doble  60-62  "
 Jive   42-44  "

Kilpailun kaikilla kierroksilla musiikin keston on oltava vähintään 1 min 30 sekuntia valssissa, tangossa, foxtrotissa, quickstepissä, sambassa, cha cha:ssa ja rumbassa. Jos pareja on kolme (3) tai vähemmän, kesto vähintään 1 minuutti. Musiikin kesto vähintään 1 minuutti wienin valssissa ja jivessä. Paso doble soitetaan toiseen tai kolmanteen high lightiin. Mikäli käytetään orkesteria, tulisi musiikin sisältää neljän tahdin intron lisäksi kahdeksalla jaollinen tahtiluku. Musiikin tulee olla kyseisen tanssin luonteen mukaista. Esimerkiksi discomusiikki latinalaistansseissa on kielletty.

Saman karsintakierroksen kaikille erille tulee soittaa kaikilta osin samaa musiikkia.


Vakio- ja latinalaistanssien joukkuekilpailu
 
Joukkueiden esittelyssä voi olla 30 s – 1 min 30 s mittainen sooloesitys.

Aikuisten joukkueiden kesken kilpailu käydään normaalina 10-tanssin kilpailuna vapailla ku-vioilla.    

Juniorijoukkueiden kesken kilpailu käydään kahdeksalla D-luokan tanssilla vapailla kuvioilla.

Lapsijoukkueiden kesken kilpailu käydään kuudella E-luokan tanssilla. Pari tanssii oman taito-luokkansa mukaisilla, F-D-luokan sallituilla kuvioilla.

Seura voi lähettää kilpailuun useampia joukkueita. Sama pari ei voi kuulua kuin yhteen joukkueeseen.

Joukkueiden pareilla tulee olla kaikilla sama kilpailunumero ja kukin pari kerää joukkueelle yhden/kahden tanssin sijalukupisteet.

 

Kilpailusuorituksen hylkääminen

Kilpailun johtaja voi ilmoittaa kilpailijan kilpailusuorituksen hylkäämisestä mikäli:
- kilpailija ei saavu tanssilattialle kahdesta kutsusta
- havaitaan kilpailijan olleen alkoholin, huumaavien aineiden tai kiellettyjen doping-aineiden vaikutuksen alaisena
- kilpailija käyttäytyy epäurheilijamaisesti tai sääntöjen vastaisesti
- kilpailija poistuu tanssilattialta ennen tanssiajan päättymistä, tähän vaaditaan tuomariston majoriteetti
- jos parin tai ryhmän yhdenkin kilpailijan kilpailusuoritus hylätään, myös parin tai ryhmän kilpailusuoritus hylätään samalla.
 


Kilpailuprotesti 

Kilpailuprotestin voi jättää liiton jäsenseuran jäsen, huoltaja, joukkueenjohtaja tai liittohallituksen jäsen. Protesti on jätettävä kirjallisena kilpailun johtajalle kilpailupäivänä tai viimeistään seuraavana arkipäivänä kilpailun johtajalle tai liiton toimistoon.

Kilpailun johtajan on välittömästi protestin saatuaan käsiteltävä se ja annettava kirjallinen vastine protestin jättäneelle viikon sisällä protestin jättämisestä.

Kilpailun johtaja ei voi itse hylätä protestia.

Protestiasiat käsitellään protestin ja sen vastineen perusteella kilpailuvaliokunnassa.

Kilpailuvaliokunta vie tarvittaessa protestin liittohallituksen käsiteltäväksi.

Liittohallitus voi niin halutessaan kuulla eri osapuolia tai muita asiasta tietäviä ennen päätöksen tekemistä.

 

lähde: STUL kilpailusäännöt